Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Szczerbiński Waldemar, Gdy Bóg potrzebuje człowieka. Z zagadnień współczesnej filozofii żydowskiej, "Studia Gnesnensia", t. 11 (1997), s. 136–147.
Słowa kluczowe: filozofia; Bóg; człowiek
Szczerbiński Waldemar, W kręgu filozofii żydowskiej, "Studia Gnesnensia", t. 11 (1997), s. 443–453.
Słowa kluczowe: filozofia
Szczerbiński W., Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowieka, Lublin, 2000, 269 ss.
Szczerbiński Waldemar, Abraham Joshua Heschel’s Philosophy of Man, "Forum Philosophicum", t. 6 (2001), s. 59–68.
Szczerbiński Waldemar, Istota etyki żydowskiej, "Colloquia Theologica Adalbertina. Systematica", t. 2 (2001), s. 41–64.
Słowa kluczowe: etyka
Szczerbiński W., Prolegomena do filozofii żydowskiej, [w:] Ad veritatem noscendam. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Antoniemu Siemianowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Hanelt, T., red. Szczerbiński, W., Gniezno, 2001, s. 317–34
Słowa kluczowe: filozofia
Szczerbiński Waldemar, Weredyczny pluralizm i transformatywny dialog w judaizmie, "Studia Bobolanum", 2001, nr 1, s. 105–123.
Słowa kluczowe: religia; dialog; judaizm
Szczerbiński W., Być to jeszcze za mało. Abrahama Joshuy Heschela wizja człowieka, [w:] Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, red. Baniak, J., Poznań, 2002, s. 155–80
Szczerbiński Waldemar, Kilka uwag o filozofii żydowskiej w wiekach średnich, "Acta Mediaevalia", t. 15 (2002), s. 91–106.
Słowa kluczowe: średniowiecze; filozofia
Szczerbiński W., Abraham Joshua Heschel – odnowiona teologia proroctwa, [w:] Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, red. Klauza, K., red. Napiórkowski, Stanisław C., et al., Lublin, 2003, s. 291–318
Szczerbiński Waldemar, Das Problem der Existenz Gottes im Judaismus, "Studia Gnesnensia", t. 17 (2003), s. 133–149.
Słowa kluczowe: judaizm; Bóg
Szczerbiński W., The Depth of Interreligious Dialogue, [w:] Minister Verbi. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Ekscelencji Ks. Abp. Henrykowi Muszyńskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Podeszwa, P., red. Szczerbiński, W., Gniezno, 2003, s. 1029–40
Słowa kluczowe: religia; dialog
Szczerbiński Waldemar, Egzystencjalizm i esencjalizm żydowski, "Colloquia Theologica Adalbertina. Systematica", t. 5 (2004), s. 149–162.
Szczerbiński W., Poszukiwanie istoty judaizmu w myśli Leo Baecka, [w:] Sentire cum Ecclesia. Księga pamiątkowa dedykowana księżom profesorom Stanisławowi Grzechowiakowi i Tadeuszowi Makowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Podeszwa, P., Gniezno, 2004, s. 611–24
Słowa kluczowe: Leo Baeck; judaizm
Szczerbiński W., Dialog chrześcijańsko-żydowski w świetle nauczania Jana Pawła II, [w:] Evangelizare pauperibus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Bogdanowi Wojtusiowi w 70. rocznicę urodzin, red. Olczyk, M., red. Podeszwa, P., Gniezno, 2007, s. 493–505
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print