Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Ochmann J., Etyka żydowska, Między etyką religijną a etyką narodową, [w:] Człowiek i uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach, red. Pawlica, J., red. Szymańska, B., Kraków, 1993, s. 163–75
Słowa kluczowe: etyka; religia
Ochmann J., Aspekty etyczne w międzykulturowych relacjach Żydów w XX wieku, [w:] Etyka i życie publiczne, red. Pawlica, J., Kraków, 1997, s. 88–94
Słowa kluczowe: XX w.; kultura; etyka
Ochmann J., Etyka prawna i ponadprawna w judaizmie, [w:] Etyka a prawo i praworządność, red. Pawlica, J., Kraków, 1997, s. 125–37
Słowa kluczowe: etyka; prawo; judaizm
Ochmann J., Antynomizm w etyce żydowskiej, [w:] Spór o etykę, red. Pawlica, J., Kraków, 1999, s. 25–35
Słowa kluczowe: etyka; antynomizn
Ochmann J., Żydowski kantyzm, postkantyzm i neokantyzm. Aspekty etyczne, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., red. Gąsiorowski, S., t. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998, Kraków, 2000, s. 413–32
Adnotacje: format 8°
Słowa kluczowe: kantyzm; postkantyzm; neokantyzm; etyka
Ochmann Jerzy, Żydzi – naród etycznie wybrany, "Forum Myśli Wolnej", 2001, nr 2/3, s. 25–28.
Słowa kluczowe: etyka
Ochmann Jerzy, Koncepcja Żyda jako „istoty etycznej”, "Res Humana", 2002, nr 4, s. 16–19.
Słowa kluczowe: etyka
Ochmann J., Wartości żydowskie w Unii Europejskiej, [w:] Europa wspólnych wartości, red. Drozdowicz, Z., Poznań, 2005, s. 77–85
Słowa kluczowe: Unia Europejska; etyka
Ochmann Jerzy, Twój wróg jest twoim przyjacielem. Etyka Nahuma Goldmana, "Przegląd Religioznawczy", 2011, nr 3, s. 15–32.
Słowa kluczowe: etyka; Nahum Goldman; filozofia
Szczerbiński Waldemar, Istota etyki żydowskiej, "Colloquia Theologica Adalbertina. Systematica", t. 2 (2001), s. 41–64.
Słowa kluczowe: etyka
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print