Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Patek Artur, Izrael w polityce Wielkiej Brytanii w okresie pierwszej wojny bliskowschodniej 1948-1949, "Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských vĕd", t. 22 (2007), s. 81–91.
Sroka Ł.T., Izrael w relacjach międzynarodowych. Tradycje i współczesność, [w:] Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. Bred.arczyk, B., red. Lasoń, M., Kraków, 2007, s. 85–97
Słowa kluczowe: Izrael; Bliski Wschód
Stępniewska-Holzer Barbara, Żydzi na Bliskim Wschodzie w XIX wieku [Jews in the Near East in the 19th Century], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 1(3), s. 25–39.
Słowa kluczowe: Bliski Wschód; XIX w.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print