Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Kłańska M., Ester und Esterke. Über einige Fassungen des polnischen Esterke-Stoffes in der Erzählprosa des 19. Jahrhunderts, [w:] Von Enoch bis Kafka. Festschrift für Karl E. Grözinger zum 60. Geburtstag, red. Voigts, M., Wiesbaden, 2002, s. 363–91
Słowa kluczowe: Esterka; Ester; XIX w.; proza
Quercioli Mincer L., Aronne canterà, e Miriam danzerà… Rachel, Sarah Bernhardt, Ester Rachel e Ida Kamińska, [w:] Donne ebree, red. Garribba, P., Roma, 2001, s. 83–94
Ronen Shoshana, Wrestling with God: Jewish Theologists Facing the Shoah, "Jewish History Quarterly", 2013, nr 1, s. 95–106.
Ruta Magdalena, Taniec demonów, czyli wizja świata w literackiej biografii Hinde Ester Kreitman, "Akcent", 2003, nr 3, s. 88–96.
Shmeruk C., Legenda o Esterce w literaturze polskiej i jidysz. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Warszawa, 2000, 153 ss.
Słowa kluczowe: Esterka; jidysz; literatura
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print