Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Szyndler Artur, Osadnictwo żydowskie w Oświęcimiu w wiekach XVI-XVIII (do roku 1772). Zarys problematyki [Jewish Settlement in Oświęcim in the 16th-18th Centuries (until 1772)], "Studia Judaica", 5-6, 2002, nr 2-1(10-11), s. 41–56.
Adnotacje: rok publikacji 2002-2003
Szyndler A., Status prawny izraelickiej gminy wyznaniowej w Oświęcimiu w latach 1890-1927, Pilarczyk, K., [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 3, Kraków, 2003, s. 117–30
Słowa kluczowe: Oświęcim; XIX w.; XX w.; gmina; prawo
Szyndler A., „Czuje się wolność w sercu, a myśl ulatuje do ojczyzny”. Żydowskie organizacje skautowe w międzywojennym Oświęcimiu, Baziur, G., [w:] Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce, red. Baziur, G., Oświęcim, 2011, s. 139–56
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print