Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Patek A., Emigracja typu B (alija bet) do Palestyny przed II wojną światową, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 4, Kraków, 2008, s. 293–308
Słowa kluczowe: Palestyna; XX w.; alija bet; emigracja
Patek Artur, Nielegalna emigracja żydowska z II Rzeczypospolitej do Palestyny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne", t. 136 (2009), s. 113–125.
Patek A., Żydzi w drodze do Palestyny 1934-1944. Szkice z dziejów aliji bet – nielegalnej imigracji żydowskiej, Kraków, 2009, 454 ss.
Słowa kluczowe: Palestyna; XX w.; alija bet; emigracja
Patek Artur, Żydowska „emigracja turystyczna” z Polski do Palestyny w 1939 roku – dokumenty, "Studia Historyczne", t. 54 (2011), nr 1, s. 81–98.
Słowa kluczowe: Palestyna; XX w.; emigracja
Patek A., Jews on Route to Palestine 1934-1944. Sketches from the History of Aliyah Bet – Clandestine Jewish Immigration, Kraków, 2012, 222 ss.
Słowa kluczowe: Palestyna; XX w.; alija bet; emigracja
Szyndler Artur, Leon Schönker i jego plan emigracji Żydów z rejencji katowickiej z końca 1939 roku [Leon Schönker and His Plan of Emigration of Jews from Katowice Regency at the End of 1939], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 237–274.
Szyndler Artur, “It is high time that the emigration problem will be solved finally”: Leon Schönker and His Plan for Jewish Emigration from the Katowice District, "Yad Vashem Studies", t. 39 (2010), s. 71–115.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print