Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Adamczyk-Garbowska Monika, The Return of the Troublesome Bird: Jerzy Kosinski and Polish-Jewish Relations, "Polin", t. 12 (1999), s. 284–294.
Kucia M., Poles and Jews in the post-Holocaust era: overcoming hostility and becoming friends?, [w:] L’Invention de l’Autre, red. Nowicki, J., red. Porębski, C., Paryż, 2008, s. 213–37
Patek Artur, O stosunkach polsko-żydowskich z historycznej perspektywy, "Nowiny Kurier DA -2008/ 09/11/", 2008, s. 9.
Słowa kluczowe: relacje polsko-żydowskie
Quercioli Mincer Laura, Ebrei e polacchi: Contraddizioni ed incongruità, "Rassegna Mensile di Israel", t. 55 (1989), s. 9–26.
Słowa kluczowe: relacje polsko-żydowskie
Sroka Ł.T., Der Einfluss Wiens auf die polnisch-jüdischen Beziehungen in Galizien im 19. Jahrhundert, speziell in Lemberg und Krakau, Wichard, R., [w:] Kulturbegegnung im öffentlichen Raum. Dokumentation eines internationalen wissenschaftlichen Symposiums vom 11. bis 14. September 2009 in Krakau, red. Wichard, R., Frankfurt am Main, 2010, s. 89–101
Sroka Ł.T., Israel and its friends: selected international relations issues in the nineteenth and the twentieth centuries, [w:] Poles & Jews: history – culture – education, red. Misztal, M., red. Trojański, P., Kraków, 2011, s. 29–44
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print