Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Kozińska-Witt Hanna, Jüdische Stadtverordnete in den munizipalen Selbstverwaltungen der Zweiten Polnischen Republik: Krakau, Posen und Warschau. Eine Bilanz der ersten „Krakauer” Projektphase, "Scripta Judaica Cracoviensia", t. 9 (2011), s. 105–119.
Kozińska-Witt Hanna, W stolicy „strefy nieosiedlenia”. Poznańska prasa o stosunku samorządu miasta Poznania do Żydów w latach 1918-1939, "Kwartalnik Historii Żydów", 2012, nr 2, s. 162–190.
Adnotacje: summary
Kozińska-Witt Hanna, Die Stadt Krakau und ihr Umland: Entwicklungskonzepte im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, "Berichte und Beiträge des GWZO", 1999, s. 292–312.
Kozińska-Witt Hanna, Jewish Participation in Autonomous Administration. Kraków-Poznań in the Second Polish Republic, "Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts", t. 7 (2008), s. 189–213.
Adnotacje: summary
Kozińska-Witt Hanna, Żydzi w poznańskiej Radzie Miejskiej. Uwagi wstępne, "Studia Historica Slavo-Germanica", t. 28 (2008), s. 225–244.
Adnotacje: data wydania 2008-2010, dr.: 2011; summary
Słowa kluczowe: samorząd; Poznań; XIX w.; XX w.
Kozińska-Witt Hanna, Warschau und „seine Juden“: Kommunalpolitik und das jüdisch-polnische Verhältnis im Warschauer Stadtparlament (1919-1939), "Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts", t. 10 (2011), s. 207–235.
Adnotacje: summary
Kozińska-Witt Hanna, Przerwane tradycje? Żydzi w wielkomiejskich samorządach Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej: Kraków, Poznań i Warszawa, "Teksty Drugie", 2013, nr 5, s. 127–141.
Kozińska-Witt Hanna, Udział Żydów w wyborach do Rady m. Krakowa i w jej składzie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej – prasowa wersja wydarzeń, "Kwartalnik Historii Żydów", 2013, nr 4, s. 647–678.
Kozińska-Witt H., Lokale Arenen der Aushandlung und der Kompromissschließung? Juden und Nicht-Juden im Krakauer Stadtparlament, [w:] Politische Strategien nationaler Minderheiten in der Zwischenkriegszeit, red. Beer, M., red. Dyroff, S., Bern, 2014, s. 109–33
Kozińska-Witt Hanna, Reakcja samorządu krakowskiego na akty gwałtu dokonywane na ludności żydowskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (według sprawozdań prasowych), "Kwartalnik Historii Żydów", 2014, nr 4, s. 559–582.
Adnotacje: summary
Kozińska-Witt H., Żydzi w samorządach miejskich Drugiej Republiki 1918-1939: Kraków i Poznań – próba porównania, [w:] Historiah mitnageshet ve-kium meshutaf: perspektivut chadashot shel ha-mifgash ha-yehudi-polani, red. Blatman, D., Jerusalem, 2014, s. 100–17
Kozińska-Witt Hanna, Silber Marcos, Jewish Participation in Municipal Self-Administration in East-Central Europe – Introduction, "Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts", t. 10 (2011), s. 115–123.
Wierzbieniec Wacław, Żydzi w samorządach miejskich Lwowa, Przemyśla i Rzeszowa w latach 1918-1939. Wybrane aspekty [Jews in the Municipal Governments of Lwów, Przemyśl and Rzeszów in 1918-1939. Selected Aspects], "Studia Judaica", t. 14 (2011), nr 1(27), s. 1–21.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print