Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Majdanik Piotr, Przykazania noachickie w Talmudzie – uniwersalistyczne tendencje w judaizmie w okresie ekspansji chrześcijaństwa w starożytności (traktat Sanhedrin 56a-57a), "Studia Religiologica", t. 39 (2006), s. 157–158.
Mrozek Andrzej, Il dualismo statale d’Israele e di Giuda nel pensiero deuteronomista (X–VIII secolo av.C.) [Dualizm państwowy Izraela i Judy w koncepcji deuteronomisty (X-VIII wiek p.n.e.)], "Studia Judaica", t. 11 (2008), nr 2(22), s. 193–204.
Słowa kluczowe: Izrael; Juda; starożytność
Nowogórski Przemysław, Powstanie starożytnego Izraela w świetle współczesnych koncepcji historyczno-archeologicznych [The Origins of Ancient Israel in the Light of the Historical and Archaeological Concepts], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 1(3), s. 1–9.
Piwowarczyk Przemysław, Antyczne dzieła Peri Ioudaion [Works Peri Ioudaion in the Antiquity], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 81–99.
Szkołut Paweł, The Eagle as the Symbol of Divine Presence and Protection in Ancient Jewish Art [Orzeł jako symbol boskiej obecności i opieki w starożytnej sztuce żydowskiej], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 1–11.
Wróbel Mirosław S, Znaczenie i obchody Święta Namiotów w starożytnym Izraelu, "Scripta Biblica et Orientalia", t. 3 (2011), s. 99–107.
Wróbel Mirosław S, Motywy i formy żydowskich prześladowań pierwotnego Kościoła (I–II w. po Chr.), "The Biblical Annals", t. 3 (2013), nr 2, s. 421–438.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print