Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Domagalska M., The Image of the Jews in the Anti-Semitic Popular Novel in Poland At the Beginning of the 20th Century, [w:] Iggud. Selected Essays in Jewish Studies, red. Bacon, G., red. Baumgarten, A., et al., t. 2: History of the Jewish People and Contemporary Jewish Society, Jerusalem, 2009, s. 59–66
Słowa kluczowe: powieść; antysemityzm; XX w.
Domagalska M., Wykluczani? Żydzi w powieściach Artura Gruszeckiego, [w:] Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich, red. Zieliński, K., Lublin, 2010, s. 155–68
Friedrich A., Friedrich J., Prywatne czy na pokaz? Kilka uwag o wnętrzach domów w „Ziemi obiecanej” Reymonta, [w:] Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Zbiór studiów, red. Opacki, Z., red. Płaza-Opacka, D., Gdańsk, 2009, s. 142–53
Kłańska M., Soma Morgensterns Romantrilogie „Der Funken im Abgrund“ als Bildungs- und Entwicklungsroman, [w:] Labyrinthe der Erinnerung. Beiträge zur österreichischen Literatur, red. Drynda, J., red. Dzikowska, K., Poznań, 2006, s. 115–38
Słowa kluczowe: Soma Morgenstern; powieść
Kłańska M., Das kulturelle Gedächtnis des Judentums in den Romanen von Stefan Heym „König David Bericht“ und „Ahasverus“, [w:] Geschichte und Gedächtnis in der Literatur vom 18. bis 21. Jahrhundert, red. Golec, J., red. Lühe, Irmela von der, Frankfurt am Main, 2011, s. 55–72
Słowa kluczowe: Stefan Heym; powieść; król Dawid
Quercioli Mincer Laura, Jewish Themes in ‘The Beautiful Mrs. Seidenman’ by Andrzej Szczypiorski, "Polin", t. 7 (1992), s. 300–312.
Singer I.B., Szatan w Goraju, tł. Adamczyk-Garbowska, M., tł. Shmeruk, C., Wrocław, 1995, 195 ss.
Słowa kluczowe: powieść
Singer I.B., Szatan w Goraju, tł. Adamczyk-Garbowska, M., tł. Shmeruk, C., Wrocław, 1999, 195 ss.
Słowa kluczowe: powieść
Singer I.B., Szatan w Goraju, tł. Adamczyk-Garbowska, M., tł. Shmeruk, C., Wrocław, 2004, 195 ss.
Słowa kluczowe: literatura; powieść
Sitarz M., Der Roman „Der Man fun Notseres“ von Scholem Asch, 2003, 16 ss.
Adnotacje: dostęp: 2014/05/05
Sitarz M., Literatura jako medium pamięci. Świat powieści Szolema Asza, Kraków, 2010, 368 ss.
Sitarz M., Zapomniane powieści Szolema Asza, [w:] Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości, red. Kalinowski, D., Kutno, 2011, s. 11–28
Słowa kluczowe: Szalom Asz; Szolem Asz; powieść
Wodziński Marcin, Clerks, Jews and Farmers: Projects of Jewish Agricultural Settlement in Poland, "Jewish History", t. 21 (2007), nr 3/4, s. 279–303.
Adnotacje: rozszerzona wersja
Słowa kluczowe: rolnictwo; osadnictwo; wieś
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print