Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Ruta Magdalena, Poyln, Poyln: Few Remarks on the Last Chapter of Yiddish Culture in Poland (1945-1968), "Kwartalnik Historii Żydów", 2013, nr 3, s. 548–560.
Słowa kluczowe: kultura; jidysz; Polska; XX w.
Ruta Magdalena, Słoń Trombeser, czyli słów kilka o przekładach wierszy Tuwima dla dzieci i o recepcji jego twórczości w kulturze jidysz powojennej Polski (1946–1968), "Midrasz", 2013, nr 6, s. 40–46.
Sitarz Magdalena, Wechselbeziehungen zwischen der jüdischen und der christlichen Kultur im Œuvre von Scholem Asch, "Jahrbuch für Internationale Germanistik", t. 78 (2007), s. 85–91.
Sroka Ł.T., Historia i kultura Żydów lwowskich w XIX wieku. Stan badań i postulaty, Pilarczyk, K., [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 5, Kraków, 2010, s. 197–211
Słowa kluczowe: Lwów; XIX w.; stan badań; kultura
Wodziński M., Židovská materialní kultura ve východních Čechách. Hřbitovy, Petrbok, V., Lunga, R., et al., [w:] Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků z konference konané 27.-29.05.1999 v Rychnově nad Kněžnou, red. Petrbok, V., red. Lunga, R., et al., Boskovice, 1999, s. 464–71
Wodziński M., Kultura Żydów polskich, [w:] Polska. Dzieje cywilizacji i narodu, t. 5: Pod zaborami 1795-1914, Wrocław, 2003, s. 174–5
Słowa kluczowe: kultura; Polska
Wodziński M., Profesor Jerzy Woronczak jako badacz kultury żydowskiej, [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci prof. Jerzego Woronczaka, red. Kamińska-Szmaj, I., Wrocław, 2004, s. 57–61
Słowa kluczowe: Jerzy Woronczak; kultura
Wodziński M., Socialnis ir kultūrinis bendruomenės modernėjimas, [w:] Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas, red. Lempertienė, L., red. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, J., Vilnius, 2009, s. 131–3
Słowa kluczowe: asymilacja; kultura; Litwa
Zieliński Konrad, Świeckie życie kulturalno-oświatowe Żydów Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej (na przykładzie miast i osad Guberni Lubelskiej) [The Secular Cultural-Educational Life of Jews in the Polish Kingdom during the First World War], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 1(3), s. 41–60.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print