Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Avantgarden in Ost und West. Literatur, Musik und Bildende Kunst um 1900, red. Kircherem, H., red. Kleinschmidt, E., et al., Vien-Köln-Weimar, 2002, 336 ss.
Słowa kluczowe: literatura; sztuka; awangarda; muzyka
Jagodzińska A., Fabulous Beasts and Their Symbolic Meaning in Jewish Art, [w:] The Proceedings of the Tenth „Sefer” Annual International Conference on Jewish Studies, t. 2, Moscow, 2003, s. 161–8
Słowa kluczowe: cmentarz; sztuka; symbolika
Jagodzińska A., Bóg, anioł, smok. Ex. 4,24 w tradycji żydowskiej, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, red. Ługowska, J., t. 2, Wrocław, 2005, s. 71–7
Słowa kluczowe: sztuka; symbolika; tradycja; Bóg; anioł; smok
Lisek J., O tożsamości grupy artystycznej Jung Wilne, [w:] Wilno i świat: dzieje środowiska intelektualnego, red. Feliksiak, E., red. Leś, M., t. 2, Białystok, 2002, s. 105–18
Lisek J., Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna, Wrocław, 2005 ("Bibliotheca Judaica", t. 1), 238 ss.
Słowa kluczowe: Jung Wilne; literatura; sztuka
Quercioli Mincer Laura, Cos’è l’arte ebraica?, "Lettera Internazionale", t. 68 (2001), s. 53–55.
Słowa kluczowe: sztuka
Rozmus D., De arte judeorum sepulcrali. Motywy artystyczne w żydowskiej sztuce sepulkralnej, Kraków, 2005, 316 ss.
Słowa kluczowe: sztuka sepulkralna; cmentarze
Szkołut Paweł, The Eagle as the Symbol of Divine Presence and Protection in Ancient Jewish Art [Orzeł jako symbol boskiej obecności i opieki w starożytnej sztuce żydowskiej], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 1–11.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print