Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Księga słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka, oprac. Doktór, J., t. 1, Warszawa, 1997, 179 ss.
Słowa kluczowe: Jakub Frank
Księga słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka, oprac. Doktór, J., t. 2, Warszawa, 1997, 159 ss.
Słowa kluczowe: Jakub Frank
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995, red. Pilarczyk, K., Kraków, 1997 ("Wydawnictwa “Księgarni Akademickiej”", t. 41), 452, ss.
Adamczyk-Garbowska Monika, Chone Shmeruk – In memoriam, "Tygodnik Powszechny", 1997, nr 30, s. 12.
Słowa kluczowe: Chone Shmeruk
Adamczyk-Garbowska Monika, I. B. Singer’s Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee, "Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History", 1997, nr 3, s. 265–276.
Adamczyk-Garbowska Monika, Julian Stryjkowski: 1905-1996, "Polin", t. 11 (1997), s. 381–384.
Słowa kluczowe: Julian Stryjkowski; XX w.
Doktór Jan, Jakub Frank, a Jewish Heresiarch and his Messianic Doctrine, "Acta Poloniae Historica", t. 76 (1997), s. 53–74.
Słowa kluczowe: Jakub Frank; mesjanizm; herezjarcha
Gąsiorowski S., Sirkes (Serkes) Joel zw. Bach (1561-1640), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 37, nr 4(155), Kraków, 1997, s. 564–6
Gąsiorowski S., Stan badań nad dziejami gmin żydowskich na ziemi lwowskiej w XVII i XVIII wieku, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995, red. Pilarczyk, K., Kraków, 1997 ("Wydawnictwa “Księgarni Akademickiej”", t. 41), s. 191–212
Kozińska-Witt Hanna, Die Reformjuden in der polnischen Geschichtsschreibung – eine Bestandsaufnahme, "Frankfurter Judaistische Beiträge", t. 24 (1997), s. 129–141.
Kłańska M., Biblische Motive im Schaffen Rose Ausländers. Versuch einer ersten Bestandsaufnahme, [w:] „Durch aubenteuer muess man wagen vil“. Festschrift für Anton Schwob zum 60. Geburtstag, red. Hofmeister, W., red. Steinbauer, B., Innsbruck, 1997, s. 239–50
Słowa kluczowe: Biblia; Rose Ausländer
Kłańska M., Zwischen den Kulturen. Zur ostjüdischen Identitätsproblematik in Russland in Pauline Wengeroffs Autobiographie Memoiren einer Großmutter, [w:] Literatur im Kulturgrenzraum, red. Golec, I., red. Namowicz, T., t. 3, Lublin, 1997, s. 109–24
Makowski Krzysztof A, Judaika w zbiorach Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze – refleksje z podróży badawczej, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", 1997, nr 1, s. 97–100.
Słowa kluczowe: Kopenhaga; judaika; biblioteka
Ochmann J., Aspekty etyczne w międzykulturowych relacjach Żydów w XX wieku, [w:] Etyka i życie publiczne, red. Pawlica, J., Kraków, 1997, s. 88–94
Słowa kluczowe: XX w.; kultura; etyka
Ochmann J., Etyka prawna i ponadprawna w judaizmie, [w:] Etyka a prawo i praworządność, red. Pawlica, J., Kraków, 1997, s. 125–37
Słowa kluczowe: etyka; prawo; judaizm
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print