Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Adamczyk-Garbowska Monika, Ruta Magdalena, Wprowadzenie, "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 3–5.
Balík Štěpán, Jidyszowe zapożyczenia w języku czeskim [Yiddish Loanwords in Czech], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 125–156.
Friedrich Agnieszka, The Attitude of the Polish Positivists to the Traditional Jewish System of Education, "The Internet version of „Polin”", 2014.
Słowa kluczowe: pozytywizm; tradycja; edukacja
Friedrich Agnieszka, The Impact Of The Polish Anti-Semitic Press From The Turn Of The 20th Century On Contemporary Internet Discussion, "East European Perspectives", t. 6 (2014), nr 3.
Słowa kluczowe: XX w.; antysemityzm; prasa
Goldin Semion, Ot Nowoaleksandrii do Bielostoka: deportacji ewrejskogo nasielenia polskich ziemiel russkoj armiej w 1914-1915 gg. [From Novo-Aleksandria to Bialystok: The Deportations of the Jewish Population in the Polish Lands by the Russian Army, 1914–1915], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 2(34), s. 5–33.
Grata Paweł, Stosunek parlamentarzystów żydowskich do polityki podatkowej II Rzeczypospolitej [The Attitude of Jewish Parliamentarians towards Tax Policy of the Second Polish Republic], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 2(34), s. 105–140.
Grossmark Tziona, „Because Kilns Are Not Permitted in Jerusalem”: An Urban Legislation Dealing with Distancing of Smoke-Emitting Implements from the City in Ancient Palestine, "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 2(34), s. 141–162.
Jakimyszyn Anna, „Sefer beer Mosze” Mosze Sertelsa, syna Isachara, jako przykład dwujęzycznego tekstu do nauki Tory [Sefer beer Moshe by Moshe Sertels, Son of Isachar, as an Example of a Bilingual Text for the Study of Torah], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 19–37.
Kałczewiak Marek, Buenos Aires Seen from Warsaw: Poland’s Yiddish Press Reporting on Jewish Life in Argentina, "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 85–107.
Kijek Kamil, „Naród słabych i skrzywdzonych”. Wojny i rewolucje lat 1914–1921 w pamięci młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego [„The Nation of the Weak and the Harmed”. Wars and Revolutions of the Years 1914–1920 in the Memory of Jewish Youth in Interwar Poland], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 2(34), s. 85–104.
Kopciowski Adam, Półświatek przestępczy na łamach lubelskiej prasy jidysz (1918-1939) [The Criminal Underworld on the Pages of the Yiddish Press from Lublin (1918-1939)], "Studia Judaica", t. 17 (2014), nr 1(33), s. 57–84.
Kowalska-Dąbrowska Ewa, Pomoc Jointu i Agro-Jointu dla ludności żydowskiej na obszarze Białorusi Radzieckiej, "Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej", t. 49 (2014), nr 2, s. 51–73.
Adnotacje: Lata 1924-1930.
Kozińska-Witt H., Lokale Arenen der Aushandlung und der Kompromissschließung? Juden und Nicht-Juden im Krakauer Stadtparlament, [w:] Politische Strategien nationaler Minderheiten in der Zwischenkriegszeit, red. Beer, M., red. Dyroff, S., Bern, 2014, s. 109–33
Kozińska-Witt Hanna, Reakcja samorządu krakowskiego na akty gwałtu dokonywane na ludności żydowskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (według sprawozdań prasowych), "Kwartalnik Historii Żydów", 2014, nr 4, s. 559–582.
Adnotacje: summary
Kozińska-Witt H., Żydzi w samorządach miejskich Drugiej Republiki 1918-1939: Kraków i Poznań – próba porównania, [w:] Historiah mitnageshet ve-kium meshutaf: perspektivut chadashot shel ha-mifgash ha-yehudi-polani, red. Blatman, D., Jerusalem, 2014, s. 100–17
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print