Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych, red. Kucia, M., Kraków, 2011, 172 ss.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; Holokaust; socjologia
Adamczyk-Garbowska M., Poles, Jews and Auschwitz: A Controversy over Historical Memory, Blejwas, S., New Britain, Connecticut, 1999 ("Occasional Papers in Polish and Polish American Studies", t. 7), 19 ss.
Słowa kluczowe: Polska; KL Auschwitz
Kucia Marek, Auschwitz w percepcji polskich uczniów / Auschwitz in the perception of Polish pupils, "Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka", t. 16 (2001), s. 17–26.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; oświata
Kucia M., KL Auschwitz in the social consciousness of Poles, 2000 A.D, [w:] Remembering for the Future: The Holocaust in an Age of Genocide, red. Roth, John K., red. Maxwell, E., t. 3, New York, 2001, s. 632–51
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; Holokaust; XX w.
Kucia Marek, KL Auschwitz w świadomości społecznej współczesnych Polaków / Auschwitz in the social consciousness of contemporary Poles, "Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka", t. 15 (2001), s. 31–44.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz
Kucia Marek, Auschwitz in der öffentlichen Meinung Polens, "Jahrbuch für Antisemitismusforschung", t. 11 (2002), s. 198–216.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; Polska
Kucia Marek, Polish perceptions of Auschwitz, "Yalkut Moreshet", t. 74 (2002), s. 151–174.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz
Kucia Marek, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w opinii zwiedzających / Auschwitz-Birkenau Museum in the Opinion of Its Visitors, "Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka", t. 19 (2003), s. 49–54.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; muzeum
Kucia Marek, Zwiedzający w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau / Visitors to the Auschwitz-Birkenau Museum, "Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka", t. 20 (2004), s. 47–50.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; KL Birkenau; muzeum
Kucia M., Auschwitz jako fakt społeczny, Kraków, 2005, 351 ss.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; socjologia
Kucia M., Holocaust Sites, Relics, Representations, and Memory: The Case of Auschwitz, [w:] Facts and Lies in the Common Knowledge on the Holocaust. Conference Materials, red. Nałęcz, D., red. Edgaro, M., Kraków, 2006, s. 105–20
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; Holokaust
Kucia Marek, KL Auschwitz w percepcji polskich uczniów / Auschwitz Concentration Camp in the Perception of Polish Students, "Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka", t. 27 (2007), s. 99–108.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; oświata
Kucia M., Optymistyczne dane – niepokojące pytania – radykalne wnioski, [w:] Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. Trojański, P., Oświęcim, 2008, s. 35–44
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; Holokaust
Kucia Marek, Freeman Olivier, Auschwitz?, KL Auschwitz?, Oświęcim?, "Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka", t. 11 (1999), s. 89–93.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz
Kucia Marek, Duch-Dyngosz Marta, et al., The Collective Memory of Auschwitz and the Second World War among Catholics in Poland: A Qualitative Study of Three Communities, "History and Memory", t. 25 (2013), nr 2, s. 132–173.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print