Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
„Cóż za księga!” Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność, red. Kłańska, M., red. Kita-Huber, J., et al., Kraków, 2010, 564 ss.
Słowa kluczowe: Biblia; oświecenie; literatura; Niemcy
Doktór Jan, Ein Sabbatianer Aaron Margalitha von Żółkiew und das Religionsgespräch zu Hannover, "Fördern und Bewahren. Studien zur europäischen Kulturgeschichte der frühen Neuzeit", t. 70 (1996), s. 79–91.
Friedrich A., Żydzi, Niemcy i Polacy w publicystyce Bolesława Prusa i Jana Jeleńskiego do 1883 roku, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Pilarczyk, K., t. 3, Kraków, 2003, s. 199–213
Friedrich A., The Impact of German Anti-Semitic Press on the Polish Weekly “Rola”, [w:] Five Hundred Years of Jew-Hatred and Anti-Semitism in German Press: Manifestations and Reactions, red. Nagel, M., red. Zimmermann, M., t. 1, Brema, 2013, s. 273–82
Słowa kluczowe: antysemityzm; prasa; „Rola”; Niemcy
Kłańska M., Zwischen Licht und Finsternis. Zum Bildungsstreben der galizischen Haskala in deutschsprachiger Literatur, [w:] Galizien – eine literarische Heimat, red. Kaszyński, Stefan H., Poznań, 1987, s. 125–37
Słowa kluczowe: Galicja; haskala; Niemcy; literatura
Kłańska M., Zwischen Licht und Finsternis. Zum Bildungsstreben der galizischen Haskala in deutschsprachiger Literatur, [w:] Antisemitismus, Zionismus, Antizionismus 1850-1940, red. Heuer, R., red. Wuthenow, R.-R., New York, 1987, s. 92–107
Słowa kluczowe: Galicja; haskala; Niemcy; literatura
Kłańska Maria, Jüdisches Leben in Galizien im Spiegel der deutschsprachigen Literatur bis zum Ersten Weltkrieg, "Mnemosyne", 1989, nr 5, s. 3–26.
Słowa kluczowe: Galicja; literatura; Niemcy
Kłańska M., Daleko od Wiednia. Galicja w oczach pisarzy niemieckojęzycznych 1772-1918, Kraków, 1991, 276 ss.
Kłańska M., In der Diaspora unter den Fremden. Die Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden im Spiegel ostjüdischer Autobiographien in der deutschen Sprache, [w:] Die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den jüdischen Gemeinden in Polen und Deutschland vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, red. Grözinger, Karl E., Wiesbaden, 1992, s. 89–108
Kłańska M., Jüdische Autoren als Vermittler zwischen der polnischen und der deutschen Kultur, [w:] Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen. Sprache – Literatur – Kultur – Politik, red. Grucza, F., Warszawa, 2001, s. 654–71
Słowa kluczowe: jidysz; kultura; Niemcy; literatura
Kłańska M., Das Bild der Karpaten in deutschsprachiger Galizienliteratur, [w:] „Über allen Gipfeln...“. Bergmotive in der deutschsprachigen Literatur des 18. bis zum 21. Jahrhundert, red. Białek, E., red. Pacholski, J., Wrocław, 2008, s. 137–60
Słowa kluczowe: Galicja; Karpaty; Niemcy; literatura
Kłańska M., Obraz Żydów w Polsce międzywojennej w oczach wybranych pisarzy niemiecko-żydowskich, [w:] Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, red. Prokop-Janiec, E., red. Żurek, Sławomir J., Kraków, 2011, s. 27–39
Słowa kluczowe: literatura; XX w.; Niemcy; międzywojnie
Kłańska M., Deutsch-jüdische Identität aus der Sicht ostjüdischer Autobiographien in deutscher Sprache, [w:] Deutsch-jüdische Identität. Mythos und Wirklichkeit. Ein neuer Diskurs?, red. Honsza, N., red. Sznurkowski, P., Frankfurt am Main, 2013, s. 19–35
Słowa kluczowe: tożsamość; Niemcy; autobiografie
Kłańska Maria, Moritz Rappaport als Brückenbauer zwischen der deutschen, jüdischen und polnischen Literatur, "Trans. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften", t. 15 (2014), nr 13.
Makowski Krzysztof A, Gdy na ulicach Poznania, obok polskiego, powszechnie rozbrzmiewał język niemiecki i żydowski. Niemcy i Żydzi w Poznaniu w latach 1815-1848, "Kronika Miasta Poznania", 1996, nr 3, s. 48–65.
Słowa kluczowe: Poznań; XIX w.; Niemcy
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print