Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Adamczyk-Garbowska M., Paradoksy diaspory. Singerowski bohater jako alter ego pisarza, [w:] Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, red. Blaim, A., red. Maciejewski, Z., Lublin, 1998, s. 394–403
Kłańska M., In der Diaspora unter den Fremden. Die Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden im Spiegel ostjüdischer Autobiographien in der deutschen Sprache, [w:] Die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den jüdischen Gemeinden in Polen und Deutschland vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, red. Grözinger, Karl E., Wiesbaden, 1992, s. 89–108
Pilarczyk Krzysztof, Jevrejskaja diaspora v christianskich i islamskich gosudarstvach v period rannej nowoj istorii [Żydowska diaspora w państwach chrześcijańskich i islamskich w czasach wczesnośredniowiecznych], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 13–29.
Quercioli Mincer Laura, Una voce della Diaspora: Julian Stryjkowski, "Europa Orientalis", t. 4 (1985), s. 113–126.
Quercioli Mincer Laura, Julian Stryjkowski, a Voice from Diaspora, "Polin", t. 5 (1990), s. 273–287.
Słowa kluczowe: Julian Stryjkowski; diaspora
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print