Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
The Jews in Poland, red. Paluch, Andrzej K., t. 1, Cracow, 1992, 507, ss.
Słowa kluczowe: Polska
Adamczyk-Garbowska M., Budurowycz B., Galicja w twórczości Brunona Schulza, [w:] Bruno Schulz. In Memoriam, red. Kitowska-Łysiak, M., Lublin, 1992, s. 9–18
Słowa kluczowe: Galicja; Brunon Schulz
Adamczyk-Garbowska M., Kuryluk E., Gąsienicowy powóz, czyli przejażdżka Brunona Schulza w przyszłość przeszłości, [w:] Bruno Schulz. In Memoriam, red. Kitowska-Łysiak, M., Lublin, 1992, s. 219–36
Słowa kluczowe: Brunon Schulz
Doktór Jan, Jacob Frank und sein messianisches Reich, "Kairos. Zeitschrift für Religionswissenschaft und Theologie. Neue Folge", 34/35, 1992, s. 218–235.
Adnotacje: rok publikacji 1992/1993
Słowa kluczowe: Jakub Frank; mesjanizm
Gąsiorowski Stefan, Uprawnienia i powinności wyznawców judaizmu w świetle prawa żydowskiego w Koronie w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, "Studia Historyczne", t. 35 (1992), nr 4, s. 461–479.
Kozińska-Witt Hanna, Asymilacja po krakowsku. Przypadek Ludwika Gumplowicza, "Teksty Drugie", 1992, nr 2, s. 92–101.
Kozińska-Witt Hanna, Das „Judenverbesserungsprogramm“ von Ludwik Gumplowicz in der Krakauer Tageszeitung „Kraj“, "Newsletter. Archiv für die Geschichte der Soziologie in Österreich", 1992, nr 9, s. 3–8.
Kłańska M., In der Diaspora unter den Fremden. Die Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden im Spiegel ostjüdischer Autobiographien in der deutschen Sprache, [w:] Die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den jüdischen Gemeinden in Polen und Deutschland vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, red. Grözinger, Karl E., Wiesbaden, 1992, s. 89–108
Makowski Krzysztof A, Verzeichnis der israelitischen Absolventen von Gymnasien im Großherzogtum Posen in den Jahren 1815-1848, "Nordost-Archiv, NF", t. 1 (1992), nr 2, s. 457–460.
Quercioli Mincer Laura, Jewish Themes in ‘The Beautiful Mrs. Seidenman’ by Andrzej Szczypiorski, "Polin", t. 7 (1992), s. 300–312.
Quercioli Mincer L., Letteratura ebraica 1986-1990, con una ricerca sulla letteratura dell’Europa Orientale, [w:] La cultura ebraica nell’editoria italiana, 1955-1990, Roma, 1992, s. 285–373
Quercioli Mincer L., Postfazione, [w:] Grynberg H., La guerra degli ebrei, Roma, 1992, s. 99–107
Słowa kluczowe: Henryk Grynberg
Sitarz M., Some Problems of Yiddish-Polish Pareomiology, [w:] The Jews in Poland, red. Paluch, Andrzej K., t. 1, Cracow, 1992, s. 435–9
Słowa kluczowe: jidysz
Sitarz M., Z dziejów jidysz – jednego z języków żydowskich. Wprowadzenie do nauki języka dla szkół wyższych, Kraków, 1992, 74 ss.
Słowa kluczowe: jidysz; podręcznik
Wodziński Marcin, Dybuk. Z dokumentów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, "Literatura Ludowa", 1992, nr 6, s. 19–29.
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print