Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print
Kucia Marek, Auschwitz w percepcji polskich uczniów / Auschwitz in the perception of Polish pupils, "Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka", t. 16 (2001), s. 17–26.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; oświata
Kucia M., KL Auschwitz in the social consciousness of Poles, 2000 A.D, [w:] Remembering for the Future: The Holocaust in an Age of Genocide, red. Roth, John K., red. Maxwell, E., t. 3, New York, 2001, s. 632–51
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; Holokaust; XX w.
Kucia Marek, KL Auschwitz w świadomości społecznej współczesnych Polaków / Auschwitz in the social consciousness of contemporary Poles, "Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka", t. 15 (2001), s. 31–44.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz
Kucia Marek, Auschwitz in der öffentlichen Meinung Polens, "Jahrbuch für Antisemitismusforschung", t. 11 (2002), s. 198–216.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; Polska
Kucia Marek, Polish perceptions of Auschwitz, "Yalkut Moreshet", t. 74 (2002), s. 151–174.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz
Kucia Marek, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w opinii zwiedzających / Auschwitz-Birkenau Museum in the Opinion of Its Visitors, "Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka", t. 19 (2003), s. 49–54.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; muzeum
Kucia Marek, Zwiedzający w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau / Visitors to the Auschwitz-Birkenau Museum, "Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka", t. 20 (2004), s. 47–50.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; KL Birkenau; muzeum
Kucia M., Auschwitz jako fakt społeczny, Kraków, 2005, 351 ss.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; socjologia
Kucia M., Holocaust Sites, Relics, Representations, and Memory: The Case of Auschwitz, [w:] Facts and Lies in the Common Knowledge on the Holocaust. Conference Materials, red. Nałęcz, D., red. Edgaro, M., Kraków, 2006, s. 105–20
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; Holokaust
Kucia Marek, ‘Jews’ – The Absence and Presence of the Category in the Representations of Auschwitz in Poland, 1945-1985 [Nieobecność i obecność kategorii „Żydzi” w przedstawieniach Auschwitz w Polsce w latach 1945-1985], "Studia Judaica", t. 9 (2006), nr 2(18), s. 323–348.
Kucia Marek, KL Auschwitz w percepcji polskich uczniów / Auschwitz Concentration Camp in the Perception of Polish Students, "Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka", t. 27 (2007), s. 99–108.
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; oświata
Kucia M., Czy wiedza o Zagładzie eliminuje antysemityzm?, [w:] Holocaust a teodycea, Kraków, 2008, s. 213–28
Słowa kluczowe: Zagłada; Holokaust; antysemityzm
Kucia M., Optymistyczne dane – niepokojące pytania – radykalne wnioski, [w:] Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. Trojański, P., Oświęcim, 2008, s. 35–44
Słowa kluczowe: KL Auschwitz; Holokaust
Kucia M., Poles and Jews in the post-Holocaust era: overcoming hostility and becoming friends?, [w:] L’Invention de l’Autre, red. Nowicki, J., red. Porębski, C., Paryż, 2008, s. 213–37
Kucia M., Nauczanie o Holokauście w polskich szkołach, [w:] Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii, red. Slany, K., red. Seręga, Z., Kraków, 2009, s. 294–300
Słowa kluczowe: Holokaust; edukacja; szkoły
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko
 | 
Zapis bibliograficzny
 | 
   print